خدمات حوزه پزشکی

توليد نرم افزار ، مشاوره جهت چاپ مقالات پزشکی در نشریات معتبر بین المللی (ISI)

وب

طراحي و توليد وب سايت و نرم افزارهاي تحت وب ، طراحی و تولید وب سایت های 3 بعدی

آموزش

برگزاري دوره هاي آموزشي

تور مجازی

تور مجازی ، حضور در سرزمین دیجیتالی وب و مشاهده داده های صوتی ، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرامون ما است.