افتتاح شعبه دوم شرکت داده کاو 21

چشم انداز ها

در حال حاضر تجارت الکترونیک در دنیا بیشترین سود را داراست و از 10 شرکت اول دنیا از لحاظ تعداد مشتری و سرمایه ، 9 شرکت آن در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت دارند که مشتریان بسیاری در دنیا دارند.با این وجود متاسفانه هنوز اهمیت این موضوع میان صاحبان کسب و کار در ایران و بخصوص شمال کشور جایگاه خود را پیدا نکرده است هدف ما توسعه ی خط شمالی کشور در زمینه ی تجارت الکترونیک بعنوان پیشرو این حرکت در کشور است . به عقیده ما هر شخص که کسب و کار راه می اندازد باید دارای یک وب سایت به عنوان شناسنامه خود برای معرفی به همگان در سراسر دنیا باشد تا بتواند جدا از منطقه ، دامنه مشتریان خود را در سطح بسیار بالا ارتقاء دهد .

امروزه با تجارت الکترونیک میتوان راه صدساله را یک روزه طی کرد.