افتتاح شعبه دوم شرکت داده کاو 21

حضور شرکت داده کاو 21 در نمایشگاه های معتبر حوزه فناوری و اطلاعات

شرکت داده کاو 21 با توجه به توانایی های متخصصین و نخبگان خود برای معرفی مجموعه توانایی های شرکت در نمایشگاه های متفاوتی از جمله الکامپ شرکت کرد

با توجه به توانمندیهای مجموعه متخصصین شرکت و اراِئه چندین محصول ملی از جمله سامانه ملی سبک -سامانه epl گمرک و چندین محصول دیگر نیاز داشت توانایی های مجموعه را معرفی کند و به همین منظور به تشخیص مدیران شرکت در نمایشگاه ها حضور فعال داشتیم

محل کاری که زمانی، دفتر کار معمولی و عادی بود، اکنون با طراحی جدید به یک محیط شاد و پر جنب‌وجوش تبدیل شده است. در این شرکت، کارمندان در یک فضای بزرگ و مشترک، به‌طور گروهی کار می‌کنند و به‌راحتی با یکدیگر تعامل و تبادل نظر دارند.