افتتاح شعبه قائم شهر شرکت داده کاو21

مشتریان ما

مرکز بهداشت شهرستان ساری

شهرداری ساری

برق منطقه ای استان مازندران

برق منطقه ای استان گلستان

بندر امیرآباد

آب و فاضلاب روستایی مازندران

دادگستری استان مازندران

دانشگاه غیرانتفاعی هدف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

دانشگاه علوم پزشکی مازندران