افتتاح شعبه دوم شرکت داده کاو 21

مشتریان ما

بانک ملت

هولدینگ یاس

بانک رفاه کارگران

بانک گردشگری

هولدینگ بین المللی الماسینو

شرکت تدبیر پرداز

مرکز تصویر برداری نگین

دکتر رضا جعفری جراح و فوق تخصص چشم

مرکز بهداشت شهرستان ساری

شهرداری ساری

برق منطقه ای استان مازندران

برق منطقه ای استان گلستان

بندر امیرآباد

آب و فاضلاب روستایی مازندران

دادگستری استان مازندران

دانشگاه غیرانتفاعی هدف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

دانشگاه علوم پزشکی مازندران