افتتاح شعبه قائم شهر شرکت داده کاو21

نمایندگی ها

عنوان شماره تماس آدرس
مازندران - ساری (مرکزی) 011-33392046 | 33392027 خیابان فرهنگ - روبروی باشگاه فرهنگیان
مازندران - قائم شهر 01142070194 | (آبیار) 09119234389 قائم شهر - خیابان ساری - مابین یاس 7و یاس 9